Jak vybrat běžeckou botu?

Běžecká bota je prostě základ dobrého běhu. Abyste se sami mohli porozhlédnout, přečtěte si základní návod jak běžeckou botu vybrat.

Vždy musíme zvážit řadu aspektů jako je: hmotnost, četnost výběhů, povrch na kterém běháte, délka tréninku a technika běhu. Proto by se jako první mělo začít s diagnostikou došlapu, která nám napoví ze všeho nejvíce. Při statické diagnostice nejprve posoudíme stav příčné a podélné klenby. Následuje dynamická diagnostika došlapu na běžeckém pásu, kde můžeme vysledovat techniku a pomocí speciálního softwaru určit, zda je došlap pronační, neutrální nebo supinační.

Drop boty určuje sklon chodidla

Neméně důležitým aspektem pro výběr běžecké boty je výška dropu. Výška dropu nám určuje sklon chodidla v botě (je to rozdíl výšky paty a špičky). Při volbě výšky dropu musíme brát v potaz taktéž několik věcí: hmotnost, povrch (na kterém nejčastěji běháme), délku jednotlivé tréninkové jednotky a techniku běhu.

Při běhu je ideální dopadat na celou plochu chodidla. Při dopadu na špičku je totiž velice namáhaný lýtkový sval a také achilovka, naopak při dopadu na patu je pro změnu extrémně zatížen kloubní aparát od dolních končetin až po páteř. Proto by bylo ideální, se co nejvíce soustředit na správnou techniku běhu, která nám může v mnoha případech ušetřit finance za zbytečně přetlumenou a drahou botu a zároveň maximálně využít náš výkon při běhu. Všeobecně boty s vyšším dropem jsou vhodné pro ty, kdo s během začínají a často mají vyšší hmotnost a pro ty, co nechtějí až tolik pracovat na správném došlapu a došlapují přes patu.

Boty s vyšším dropem mohou volit také ti, co běhají dlouhé tréninkové jednotky a závody, při kterých s rostoucí únavou již nejsou schopni optimálně uhlídat dopad. Všeobecně si ale musíme uvědomit, pokud chceme běhat technicky správně, není úplně vhodné volit boty právě s vysokým dropem, protože ty nás nutí jako první dopadnout právě na patu. Chceme-li začít pracovat na správné technice došlapu, je ideální volit boty s nižším dropem a začít běhat na měkkém povrchu, jako jsou lesní a polní cesty, kde je možnost v prvopočátku eliminovat drobné nedostatky v technice a zajistit větší tlumení při kontaktu s povrchem.

Většina lidí si kupuje malé boty

Při výběru boty také nesmíme opomenout celkový pocit. Ve zkoušené botě se musíme cítit dobře a nic nás nesmí omezovat. Bota musí být dostatečně prostorná jak v příčném, tak podélném směru. Základním pravidlem při volbě velikosti je, volit botu min o 1 cm větší než je velikost nohy, tzn. při zatíženém chodidle musí být prostor mezi palcem a špičkou boty min. 1 cm. To nám zajistí dostatečný komfort i při sebězích nebo rychlejším běhu, kdy se chodidlo posouvá do přední části boty, kdy v případě těsné boty nám velice trpí prsty a mohou nám opakovaně černat nehty u nohou. Důvodem pro volbu prostornější boty je dále fakt, že při delším běhu nám únavou částečně povolí příčná i podélná klenba a velikost chodidla se zvětší. Následkem toho můžeme mít při zkoušení boty zdánlivý pocit optimální velikosti, avšak při tréninku zjistíme, že je nám bota ve skutečnosti malá. Je proto velice dobré, si při volbě velikosti nechat poradit proškoleným personálem a volit raději prostornější botu.